Forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommunes indsats mod social kontrol skal forebygge og håndtere social kontrol blandt unge

Københavns Kommune ønsker at give alle unge københavnere lige muligheder for at deltage i uddannelse, arbejdsmarkedet og være aktive medborgere. De unge skal opleve at høre til i København ved at være en del af fællesskabet og have tillid til andre mennesker. Kommunens indsats består bl.a. følgende:

  1. Sparring og rådgivning for medarbejdere i Københavns Kommune i sager om æresrelaterede konflikter og social kontrol ved Etnisk Konsulentteam
  2. Forebyggende indsatser på bl.a. skoler med undervisningsmateriale og dialogaktiviteter for elever og opmærksomhedsoplæg for lærere

Du kan læse mere om vores undervisningsmateriale og øvrige tilbud på hvembestemmer.kk.dk

Du kan hente ideer og viden om social kontrol i vores inspirationskatalog for professionelle, der arbejder med børn og unge.

Ekspertgruppe for social kontrol
For at kvalificere og styrke kommunens indsats mod social kontrol har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen nedsat en ekspertgruppe, der har udarbejdet anbefalinger til kommunens fremadrettede indsats på området.

Læs ekspertgruppens anbefalinger her
 

Hvad er social kontrol?

Der er tale om social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder f.eks. den enkeltes selvbestemmelse over egen krop, frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse, kæreste eller ægtefælle.

Definitionen er udarbejdet af Københavns Kommunes ekspertgruppe til forebyggelse af social kontrol, 2017

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.