Du er her

Familiesammenføring

I vores familiesammenførings-kontor kan vi hjælpe dig med:
  • Godkendelse af original sikkerhedsstillelse (anfordringsgaranti eller pantsætningserklæring)
  • Nedsættelse af sikkerhedsstillelse efter bestået danskprøve. Det kræver skriftlig anmodning fra sikkerhedsstiller vedlagt eksamensbevis eller brev fra Udlændingestyrelsen vedr. bestået A1/A2-prøve.
  • Ophør af sikkerhedsstillelse ved permanent opholdstilladelse, nyt opholdsgrundlag, udvandring, inddragelse eller udløb af opholdstilladelse
  • Kontakt venligst kommunen i forbindelse med skilsmisse og dødsfald
  • Forlængelse af sikkerhedsstillelse
  • Fraflytning fra Københavns Kommune
  • Tilflytning til Københavns Kommune
  • Bankskift
  • Hvis du vil udskifte din sikkerhedsstillelse fra anfordringsgaranti til pantsætningserklæring eller omvendt

Kommunen har tidligere skulle give en udtalelse i forbindelse med familiesammenføring. Fra den 9. september 2016 har Udlændingestyrelsen ændret ansøgningspakkerne således, at du som herboende ikke længere skal have en udtalelse fra kommunen. Udlændingestyrelsen har erstattet udtalelsen fra kommunen med en tro og love-erklæring om, hvorvidt du har modtaget ydelser efter aktivloven eller integrationsloven, som du selv underskriver.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om familiesammenføring på www.nyidanmark.dk

Skriv direkte til kontoret for familiesammenføring

Skriv til kontoret for familiesammenføring via Digital Post (Husk at have dit NemId klar)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.