Du er her

Få Fixelancen til din frivillige forening

Er I en frivillig social forening, der har brug for et stort køretøj til jeres indsats målrettet socialt udsatte stofbrugere i København?

Socialudvalget i Københavns Kommune overdrager den tidligere Fixelance til en frivillig forening efter servicelovens § 18.

Hvis I er en frivillig social forening, der arbejder med socialt udsatte stofbrugere i Københavns Kommune, har I nu mulighed for at ansøge Socialudvalget om at overtage den tidligere Fixelance.

Ved udvælgelse af modtageren vil der blive lagt vægt på følgende:

  • At bilen skal bruges til at løse opgaver, der kommer den oprindelig tiltænkte målgruppe af Fixelancen til gavn – socialt udsatte stofbrugere i København.
  • At den ønskede anvendelse supplerer forvaltningens eksisterende sociale indsats med det formål at styrke kvaliteten i indsatsen overfor socialt udsatte stofbrugere. 
  • At modtageren i ansøgningen beskriver egenfinansieringen af den fremtidige drift af bilen – herunder forsikring og registrering af bilen. 
  • At modtageren selv er ansvarlig for at indhente relevante godkendelser hos andre myndigheder, hvis bilens fremtidige anvendelse kræver dette.
  • At bilen skal afhentes og overtages i sin nuværende stand.

Kun ansøgninger, der beskriver, hvad bilen ønskes anvendt til, og som har forholdt sig til de beskrevne kriterier, vil blive taget i betragtning.
Kørsel med bilen kræver stort kørekort.

Af ansøgningen skal foreningens navn, adresse, CVR-nummer samt kontaktpersonoplysninger (navn, telefonnummer og e-mail) fremgå.

Ansøgningen sendes til Socialforvaltningen: paragraf18@sof.kk.dk

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2017 kl. 12.00. Den 16. august 2017 vil Socialudvalget tage stilling til hvilken frivillig forening, der kan overtage den tidligere Fixelance.
Spørgsmål kan sendes til mail: Z434@sof.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.