Du er her

Center for Politik

Center for Politik forbereder og sætter rammerne for, at de politiske beslutninger kan føres ud i livet

Center for Politiks vigtigste opgaver er, at:

  • sikre, at politikerne og direktionen kan træffe velfunderede beslutninger inden for lovgivningens rammer
  • bidrage til, at politikernes og direktionens beslutninger bliver kendt og omsat i forvaltningen
  • fastholde nærhed til praksis, indhente viden fra såvel kolleger i forvaltningen som eksterne parter og sikre tilbageløb af information

Kontorchef Marie Kruse
Tlf.: 27 52 58 62
Mail: CE6S@sof.kk.dk 

Kontorchef Eva Stokbro Jensen
Tlf.: 53 65 14 25
Mail: DA57@sof.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.