Du er her

Boringer og brønde

Når du skal lave boringer til undersøgelse eller vandindvinding, skal du anmelde eller ansøge om borearbejdet til kommunen

Når du skal lave boringer til undersøgelse eller vandindvinding, skal du anmelde eller ansøge om borearbejdet til kommunen
Når du etablerer boringer, er der enten tale om A-boringer eller B-boringer:

A-boringer kræver tilladelse, B-boringer skal  anmeldes. Både A- og B-boringer skal udføres af fagpersoner. Når en boring ikke længere skal bruges, skal den sløjfes. Sløjfning skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres.

A-boringer er:

 • Miljø- eller geotekniske boringer med filter- eller forerør, der står længere end 8 uger
 • Andre boringer hvor der efterlades installationer, der står længere end 8 uger
 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, hvorfra der skal pumpes mere end 100.000 m3/år eller i en periode længere end 2 år eller nærmere end 300 m til et vandforsyningsanlæg
 • Pumpeboringer 
 • Infiltrationsboringer
 • Moniteringsboringer
 • Permanente pejleboringer
 • Boringer til vandindvinding, herunder undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer mv.
 • Boringer til grundvandskøleanlæg 

Boringer til vertikale jordvarmeanlæg,  se regler om varmeforsyning

Du skal ansøge om borearbejdet inden du går i gang med borearbejdet. Husk at der altid skal vedlægges en skitse af boringernes placering med nummerering.  Hent ansøgningsskema til A-boring. Hent også vejledning til ansøgning om midlertidig grundvandssænkning.

B-boringer er:

 • Miljøtekniske boringer uden filter- eller forerør 
 • Miljø- og geotekniske boringer, som er filtersat i op til 8 uger
 • Andre boringer uden filter- eller forerør
 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, dvs. boringer hvorfra der skal pumpes mindre end 100.000 m3/år, i højst 2 år og som er beliggende mere end 300 m fra et vandforsyningsanlæg
 • Geotekniske, geoprobe- og  rammeboringer
 • Råstofboringer

Du skal anmelde om borearbejdet inden du går i gang med borearbejdet. Husk at der altid skal vedlægges en skitse af boringernes placering med nummerering. 
Hent anmeldeskema til B-boring (pdf)

Der kan være tilfælde, hvor en boring er udført som en kategori B-boring, men hvor der bliver behov for at beholde boringen til overvågning af grundvandet. I det tilfælde skal du søge om at ændre boringens status til en A-boring.

Hvornår du skal sende ansøgning/anmeldelse ind

A-boringer
Du skal søge om tilladelse til etablering af A-boringer hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM. Inden selve borearbejdet må påbegyndes, skal boreentreprenøren sikre sig, at der foreligger tilladelse til boringerne.
Senest 10 dage før borearbejdet påbegyndes, skal boreentreprenøren orientere os om det præcise tidspunkt for arbejdets igangsættelse.
Sagsbehandlingstiden for ansøgninger til A-boringer er ca. 14 dage, ekskl. 4 ugers klagefrist. 

B-boringer
Du skal anmelde etablering af B-boringer til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM. Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter vi har modtaget anmeldelsen, medmindre vi har gjort indsigelser forinden.
Boreentreprenøren skal sikre sig, at borearbejdet er anmeldt, inden borearbejdet udføres. Vand og VVM skal orienteres om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse
Geotekniske boringer uden filter- eller forerør skal ikke anmeldelse. 

Sløjfning af boringer
Du skal melde sløjfning af boringer til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM, senest 14 dage før.

Hent anmeldeskema til sløjfning af boringer

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.