Beregn dit fleksløntilskud

Med beregneren herunder kan du teste, hvad man kan få i fleksløntilskud i forhold til ens lønindkomst i fleksjob.

Vær opmærksom på, at når dit fleksløntilskud bliver beregnet, tages der udgangspunkt i din løn fra den forrige måned. Det vil sige, at febrauar måneds fleksløntilskud bliver beregnet ud fra den løn og eventuelle andre indtægter som fx udbetalte feriepenge, du har tjent i januar måned. 

Pension i beregneren

I beregningen skal du ikke regne eventuelle pensioner, du nu får udbetalt, med. Den pension du skal tage med i beregningen, er den pension, der er en del af din nuværende lønpakke. Det er både dit eget bidrag og din arbejdsgivers bidrag.

Der er eksempler på beregninger nederst på denne side.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.