Du er her

Arrangørguiden

Det er nemt at få lov til at afholde arrangementer i København, der er dog nogle forhold du skal være opmærksom på undervejs.

For at gøre det nemt for dig, at arrangere en festival eller en event i København, har vi samlet vejledning og råd i Københavns Kommunes Arrangørguide.

I Arrangørguiden finder du også oplysninger om, hvilke tilladelser du skal søge, hvis dit arrangement skal afholdes i byrummet.

Hvis du spørgsmål vedrørende afholdelse af arrangementer, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 3366 3304 eller arrangementer@tmf.kk.dk

Tilskud til udgifter, der vedrører renhold, opsætning af afspærringer mm

Du kan søge Arrangementspuljen om tilskud til udgifter, der vedrører renhold, opsætning af afspærringer, skiltning mm.