Åben skole og foreningsliv

– gave eller opgave?

Alle folkeoplysende foreninger i København inviteres til mini-konference om samarbejdet mellem folkeskoler og foreninger i lyset af Åben Skole. Her kan du møde Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev og formand for Folkeoplysningsudvalget, Rikke Lauritzen, som stiller op til debat.

Udover foreningerne inviteres repræsentanter fra Købehavns folkeskoler.

Det foregår mandag d. 30. maj 2016 kl. 17.00 - 19.15 på Københavns Rådhus i lokalet ’Hovedkassen’ (i stue etagen).

Du vil få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne under paneldebatten, hvor temaet er: Hvad kan Åben Skole set fra din stol?

Desuden kommer skolelederen fra Bellahøj Skole, en lærer fra Peder Lykke Skolen og en leder fra Thorolf Spejderne og fortæller om deres erfaringer med Åben Skole og giver tips til, hvordan foreningerne kan bidrage ind i folkeskolereformens ambition om ”Den Åbne Skole”.

Du vil også blive præsenteret for resultaterne af Kultur- og Fritidsforvaltningens undersøgelse af foreningernes medlemsudvikling i 2015 med fokus på, om foreningernes medlemstal er påvirket af folkeskolereformen.

Til sidst har du mulighed for at tale med repræsentanterne fra de københavnske folkeskoler og fortælle, hvad din forening kan byde ind med i Den Åbne Skole.

Du kan tilmelde dig her

Sidste frist for tilmelding er d. 23. maj 2016.

Endeligt program og deltagerliste sendes ud til de tilmeldte efter tilmeldingsfristen.
Vi håber at se rigtig mange foreninger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.